CODICE

0055A001

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 10x20x13mm T: 15Nm – Ts: 1,2Nm – P: 55Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A002

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 11x22x13mm   T:   18Nm – Ts:   1,2Nm – P:   50Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A003

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 12x22x13mm   T:   20Nm – Ts:   1,2Nm – P:   50Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A004

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 14x26x17mm   T:   35Nm – Ts:   2,1Nm – P:   55Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A005

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 15x28x17mm   T:   40Nm – Ts:   2,1Nm – P:   50Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A006

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 16x32x17mm   T:   70Nm – Ts:   4,9Nm – P:   65Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A007

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 19x41x18mm   T: 190Nm – Ts: 17,0Nm – P: 100Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A008

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 20x38x21mm   T: 150Nm – Ts:   9,7Nm – P:   75Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A009

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 20x47x17mm   T: 380Nm – Ts: 14,0Nm – P: 125Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A010

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 22x40x21mm   T: 160Nm – Ts:   9,7Nm – P:   70Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A011

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 14x26x14mm   T:   90Nm – Ts:   5,0Nm – P: 100Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A012

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 19x26x14mm   T: 140Nm – Ts:   5,0Nm – P: 100Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A013

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 20x26x14mm   T: 145Nm – Ts:   5,0Nm – P: 100Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A014

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 19x38x27mm   T: 310Nm – Ts: 17,0Nm – P:   81Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A015

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 20x38x27mm   T: 330Nm – Ts: 17,0Nm – P:   81Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A016

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 24x38x27mm   T: 400Nm – Ts: 17,0Nm – P:   81Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A017

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 25x38x27mm   T: 410Nm – Ts: 17,0Nm – P:   81Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori

CODICE

0055A018

DESCRIZIONE

calettatore autocentrante Ø 30x38x27mm   T: 500Nm – Ts: 17,0Nm – P:   81Nmm2

FILE 3D STEP

calettatori